ELEKTROS ENERGIJOS PIRKIMO-PARDAVIMO IR PERSIUNTIMO PASLAUGOS TEIKIMO BUITINIAMS VARTOTOJAMS SUTARTIS (SPECIALIOJI DALIS)

DUOMENYS APIE OBJEKTO SAVININKĄ (TOLIAU – VARTOTOJAS)

VARDAS
PAVARDĖ
ASMENS KODAS
VARTOTOJO KODAS
(ESO KODAS)
GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS
TELEFONO NUMERIS
 

VARTOTOJO OBJEKTO ADRESAS (ELEKTROS ENERGIJOS PIRKIMO-PARDAVIMO VIETA)

 
Sutinku gauti man pritaikytus pasiūlymus iš UAB „Perlas Energija“, UAB „Perlas Network“, UAB „Perlas Finance“
ELEKTRONINIS PAŠTAS
 
El. paštu
Telefonu
SUTARTIES NUMERIS
   
SUTARTIES SUDARYMO VIETA
Elektroniniu būdu
 
SUTARTIES SUDARYMO DATA

ELEKTROS ENERGIJOS PLANAS

   
  ELEKTROS TIEKIMO PRADŽIOS DATA
 
  KAINOS GALIOJIMO TERMINAS
 
  Apie kainos pokyčius informuosime likus 30 d. iki naujų kainų įsigaliojimo.

 

UAB „PERLAS ENERGIJA“
Įmonės kodas 305584028
PVM kodas LT100013258614
Olimpiečių g. 15-1, LT-09237 Vilnius
Tel. 85 2125555
El. p. info@perlasenergija.lt
www.perlasenergija.lt
Leidimo numeris L1-139 (NET),
išduotas 2020 07 08

  Direktorius Vilius Juraitis
 

VARTOTOJAS
Pasirašydamas šią Sutartį, patvirtinu, kad visa Sutartyje nurodyta informacija yra teisinga. Esu susipažinęs su Sutarties bendrąja dalimi ir visais Sutarties priedais. Sutarties sąlygos man yra aiškios ir suprantamos. Su visomis Sutarties sąlygomis sutinku. Esu susipažinęs su man taikoma elektros energijos kainodara ir jos taikymo sąlygomis. Taip pat sutinku, kad Tiekėjas gautų iš Operatoriaus (ar kitų subjektų) visus duomenis, susijusius su elektros tiekimu mano objektui.