Elektros tiekėjo pasirinkimas

*Kintama kaina - kaina paremta didmenine elektros kaina, susiformuojančia „Nord Pool“ elektros biržoje Lietuvos kainų zonoje realiu laiku. Spot kainų pasiūlymai yra apskaičiuojami remiantis praėjusių 9 mėnesių „Nord Pool“ biržos Lietuvos kainų zonos vidutine kaina.
**UAB "Ignitis" pasiūlymas skaičiuojamas pasirenkant nefiksuotas kainas.