SAULĖS PARKO DALIES  ĮSIGYJIMO PASIŪLYMAS

Nr.

 

Vilnius

1.2 PIRKĖJO SAULĖS PARKO ĮSIGYJIMO DALIES  DUOMENYS

1.2.1 Planuojamo įsigyti saulės parko Statytojas

UAB "Solarbank", Mokslininkų g. 6A, Vilnius

1.2.2 Planuojamo įsigyti saulės parko galia

  kW.

1.2.3 Saulės parko modulių gamintojas

 

1.2.4 Saulės parko modulių tipas

 

1.2.5 Saulės parko modulių garantijos terminas

  m.

1.2.6 Modulio efektyvumo garantija (% po 30 metų)

  %.

1.2.7 Ekvivalentinė 1kWh santykinė gamybos kaina EUR

 0,036 EUR.

1.2.8 Santykinė 1 kW pagaminama energija per pirmus metus

 1350 kWh.

1.2.9 Parko teikiamų paslaugų terminas

 30 m.

1.2.10 Parko  įrengimo data

2021.06.01

1.3 PASIRINKTAS PARKAS   

1.3.1 Parko adresas

Trako g. 6, Grikapalio k., Lazdijų sen., Lazdijų r. sav.

1.4.1 PARKO DALIES  ĮSIGYJIMO KAINA 

  EUR

1.4.2 1kW priežiūros kaina per metus

21,60 EUR

1.4.2 Parko dalies rezervacijos mokestis 

 50 EUR

1.5. Saulės parko įrengimo terminas  iki 2021 m. birželio 1 d.
Šiame pasiūlyme ir sutartyje numatytos sąlygos įsigalioja tik po rezervacijos mokėjimo gavimo.


Šis pasiūlymas ir jame norodytos kainos bei kitos sąlygos galioja 14 kalendorinių dienų.
Gavę šį pasiūlymą Jūs turite galimybę pasirašyti Saulės parko dalies įsigyjimo rezervavimo sutartį (pridedama), kuri Jums garantuotų sklandų Saulės parko dalies įsigyjimo procesą.

 

 

 

 

SAULĖS PARKO DALIES ĮSIGYJIMO REZERVAVIMO SUTARTIS
Nr.

Vilnius

1. SUTARTIES DALYKAS
Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais, Pardavėjas įsipareigoja rezervuoti Pirkėjui Saulės parko dalį pas pirkėjo pasirinktą  tiekėją, kaip tai nurodyta Saulės parko dalies įsigyjimo pasiūlyme (toliau - Pasiūlyme).

2. SAULĖS PARKO DALIES ĮSIGYJIMO GALUTINĖ KAINA
2.1 Saulės parko dalies įsigyjimo galutinė kaina nustatoma tokia tvarka :
2.1.1. Pirkėjas per 10 kaledorinių dienų sumoka Pasiūlymo 1.3 punkte nurodytą rezervacijos mokestį Pardavėjui (atliekant mokėjimą, mokėjimo pavadinime nurodykite "Rezervacijos mokestis, sutarties Nr. " );
2.1.2 Pardavėjas, gavęs rezervacijos mokestį, užtikrina, kad su Pirkėju būtų suderinta Saulės parko dalies įsigyjimo sutartis su elektrinės Statytoju už šioje sutartyje nurodytą kainą. 
2.2 Jeigu su Pirkėju nebus sudaryta Saulės parko dalies įsigyjimo sutartis - Rezervacijos mokestis yra grąžinamas.

3. SAULĖS PARKO DALIES PIRKĖJO, PARDAVĖJO IR STATYTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI
3.1. Pardavėjas įsipareigoja per 1 darbo dieną po sutarties pasirašymo perduoti visus gautus duomenis dėl Saulės parko dalies įsigyjimo pirkėjo pasirinktam Statytojui.
3.2. Planuojamo įsigyti saulės parko Statytojas nedelsiat privalo susisiekti su pirkėju jo nurodytais kontaktais bei su Pirkėju suderinti Planuojamo įsigyti saulės parko dalies pirkimo sutartį ir kitas sąlygas.
3.3.  Planuojamo įsigyti saulės parko pirkėjas, pagal  sutartyje nustatytas sąlygas privalo atlikti iš anksto su pirkėju suderintus avansinius mokėjimus, bei suteikti visą reikalingą informaciją planuojamo įsigyti saulės parko sutarties sudarymui.

4. SUTARTIES GALIOJIMAS
4.1Sutarts įsigalioja kai ji yra pasirašyta Pirkėjo ir Pardavėjo (ar jų atstovų) ir yra gautas Rezervacijos mokestis.
4.2. Sutartis netenka galios jeigu Pirkėjas per 10 kalendorinių dienų nesumoka Rezervacijos mokesčio.
4.3. Planuojamo įsigyti saulės parko pasiūlymas yra neatskiriama šios sutarties dalis. Pasiūlyme nurodytos sąlygos ir kainos galioja 14 kalendorinių dienų.

5. KITOS SĄLYGOS
5.1. Pirkėjas patvirtina, kad pasirašydamas šią sutartį yra susipažinęs su UAB "Mano Tiekėjas" privatumo politika. 
5.2. Pirkėjas patvirtina, kad visos Sutarties  nuostatos yra aiškios ir jis įsipareigoja jų laikytis visą Sutarties galiojimo laikotarpį.
6.3. Šalys pareiškia, kad šią Sutartį pasirašo laisvu apsisprendimu ir valia, be apgaulės, prievartos ar spaudimo, dėl kurio Šalys būtų priverstos sudaryti šią Sutartį. Šalys pareiškia, kad Sutartis sudaroma nepažeidžiant ir neturint tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos t eisės aktų, vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais, o Šalys vie na kitai yra atskleidusios visas šios Sutarties sudarymo aplinkybes.

SUTARTIES ŠALYS:

PIRKĖJAS PARDAVĖJAS
„ManoTiekejas“, UAB
  Įmonės kodas: 305623794
  Adresas: Sviliškių g. 646., LT - 06152, Vilnius
  PVM mokėtojo kodas: LT100013688016
  Banko sąskaitos Nr. LT984010051005437422
 
Tel. Nr.: 8 640 17275, 8 618 30 724, 8 677 88 127
El. paštas: info@manotiekejas.lt