ELEKTROS ENERGIJOS PIRKIMO-PARDAVIMO IR PERSIUNTIMO PASLAUGOS TEIKIMO BUITINIAMS VARTOTOJAMS SUTARTIS (SPECIALIOJI DALIS)
DUOMENYS APIE OBJEKTO SAVININKĄ (TOLIAU – VARTOTOJAS)

VARDAS
PAVARDĖ
ASMENS KODAS
VARTOTOJO KODAS
(ESO KODAS)
VARTOTOJO OBJEKTO ADRESAS (ELEKTROS ENERGIJOS PIRKIMO-PARDAVIMO VIETA) TELEFONO NUMERIS
OBJEKTO ADRESAS: 
  
 
Sutinku gauti man pritaikytus pasiūlymus iš UAB „Perlas Energija“, UAB „Perlas Network“, UAB „Perlas Finance“ ir UADBB „Perlo draudimo brokeris“
ELEKTRONINIS PAŠTAS
 
El. paštu
Telefonu
SUTARTIES NUMERIS
   
SUTARTIES SUDARYMO VIETA
Elektroniniu būdu
 
SUTARTIES SUDARYMO DATA

ELEKTROS ENERGIJOS PLANAS

TARIFAS KAINA
DIENINĖ ENERGIJOS DEDAMOJI EUR/KWH
NAKTINĖ, ŠEŠTADIENIO IR SEKMADIENIO
ENERGIJOS DEDAMOJI
EUR/KWH
PASTOVIOJI ESO DEDAMOJI EUR/MĖN
„ŽALIOJI ELEKTRA“ 0,50 EUR/MĖN.
 
  ELEKTROS TIEKIMO PRADŽIOS DATA
 
  KAINOS GALIOJIMO TERMINAS
 
6 mėnesiai nuo elektros tiekimo pradžios
  Elektros energijos kaina galioja iki valstybinės reguliuojamos kainos pakeitimo. Apie kainos pokyčius informuosime likus 30 d. iki naujų kainų įsigaliojimo.

Sutartis neterminuota. Elektros kainą sudaro: tiekimo dedamoji, persiuntimo paslaugos kaina, VIAP kaina. Visos kainos nurodytos su PVM. VERT patvirtintos persiuntimo paslaugos kainos dedamosios 2020 metams: Vienos laiko zonos: tarifų planui „Standartinis“ vienos laiko zonos – 0,070 Eur/kWh ; tarifų planui „Namai“ vienos laiko zonos– 0,055 Eur/kWh, pastovioji – 3 Eur/mėn.; tarifų planui „Namai plius“ vienos laiko zonos – 0,050 Eur/kWh, pastovioji – 6 Eur/mėn. Dviejų laiko zonų: tarifų planui „Standartinis“ dieninė – 0,081 Eur/kWh, naktinė, šeštadienio ir sekmadienio – 0,045 Eur/kWh; tarifų planui „Namai“ pastovioji – 3 Eur/mėn., dieninė – 0,063 Eur/kWh, naktinė, šeštadienio ir sekmadienio – 0,036 Eur/kWh; tarifų planui „Namai plius“ pastovioji – 6 Eur/mėn., dieninė – 0,057 Eur/kWh, naktinė, šeštadienio ir sekmadienio – 0,033 Eur/kWh. VERT patvirtinta VIAP kaina 2020 metams – 0,0147 Eur/kWh. Elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo sutarties buitiniams vartotojams bendroji dalis yra pasiekiama www.perlasenergija.lt/bendroji-dalis. Privatumo politika yra pasiekiama www.perlasenergija.lt/privatumo-politika. Vartotojas vienašališkai neatlygintinai gali nutraukti Sutartį su Tiekėju, Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis, jei jomis galima tinkamai identifikuoti asmenį, informavęs Tiekėją ne vėliau kaip prieš 3 savaites iki numatomos Sutarties nutraukimo dienos.

 
UAB "PERLAS ENERGIJA"
Įmonės kodas 305584028
PVM kodas LT100013258614
Olimpiečių g. 15-1, LT-09237 Vilnius
Tel. 85 2125555
El p. info@perlasenergija.lt
www.perlasenergija.lt
Leidimo numeris L1-139 (NET)
išduotas 2020 07 08
  VARTOTOJAS
Pasirašydamas šią Sutartį, patvirtinu, kad visa Sutartyje nurodyta informacija yra teisinga. Esu susipažinęs su Sutarties bendrąja dalimi ir visais Sutarties priedais. Sutarties sąlygos man yra aiškios ir suprantamos. Su visomis Sutarties sąlygomis sutinku. Esu susipažinęs su man taikoma elektros energijos kainodara ir jos taikymo sąlygomis. Taip pat sutinku, kad Tiekėjas gautų iš Operatoriaus (ar kitų subjektų) visus duomenis, susijusius su elektros tiekimu mano objektui.
 

Direktorius: Vilius Juratis